Såfremt du overvejer et medlemskab af Frem Skakklub anbefaler vi indledningsvist at besøge os nogle klubaftener for at mærke klublivet lidt an. Du er i den forbindelse velkommen til at kontakte klubbens formand, Bo, med eventuelle spørgsmål i den forbindelse. Bo kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Senere kan selve indmeldelsen ske ved at kontakte vores kasserer, Peter; enten på en klubaften eller på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Spørgsmål omkring indmeldelse er også velkomne hos Peter. Ved en indmeldelse får Peter brug for informationer såsom: Fulde navn, adresse, fødselsdato og kontaktoplysninger (fx telefonnummer).

Informationer om medlemskab og kontingent

Som A-medlem af Frem Skakklub vil du automatisk blive indmeldt i Dansk Skak Union og Fyns Skak Union, hvilket giver adgang til deltagelse i koordinerede/ratede turneringer i hele Danmark og hele verden; deltagelse i holdskak, oprettelse af et personligt ratingtal (opdateres efter hver koordineret turnering) samt abonnement på Skakbladet (medlemsblad for Dansk Skak Union). Derudover får du mulighed for at deltage i Frem Skakklubs egne arrangementer: Turneringer, undervisning, julehygge, sommerfest og meget mere.

Som B-medlem eller skoleskakspiller opnås medlemskab af Frem Skakklub uden indmeldelse i Dansk Skak Union eller Fynsk Skak Union. Disse medlemskaber giver derfor kun adgang til klubbens interne arrangementer, hvorfor dette primært anbefales til skoleskakspillerne (juniorundervisning) og skakspillere, der allerede er A-medlem af en anden skakklub.

Medlemskategori Kontigent pr. halvår
Senior 580,-
Pensionist 530,-
Studerende 530,-
Junior (til og med 20 år) 430,-
Skoleskakspiller 175,- (pr. sæson)
B-medlemskab 175,- (pr. sæson)

Kontingentet betales efter opkrævning ved en bankoverførsel til klubbens konto 6845 0234627.

Kontingentet opkræves halvårligt (pr. mail), henholdsvis 1/1 og 1/7 med betalingsfrist en måned senere.

Sæsonopkrævninger udsendes 1/7.

 

Ekstra informationer

Såfremt et medlem skifter adresse eller kontaktinformationer eller ønsker en ændring af medlemsskabet, bedes disse ændringer meddelt til kassereren.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Udmeldelsen skal være modtaget senest en måned før opkrævningsdatoen, dvs. hhv. 1/12 og 1/6. Denne frist skyldes, at klubbens kvartalsvise afgift til DSU og FSU opgøres ved denne deadline.