Som flere har bemærket angiver aktivitetskalenderen, at klubaftenerne i ugerne op til klubbens generalforsamling byder på events. Disse events er tiltænkt undervisning og andre skak-relaterede oplæg som udgangspunkt for en hyggelig klubaften. Bestyrelsen håber, at disse aftener i samspil med koordineret skak og hurtigskak m.m. giver en fornuftig variation i klubbens aktiviteter til glæde og gavn for alle medlemmer. 

Mandag d. 8. maj leverede Simon Wilbrandt et godt og lærerigt oplæg om en bondestruktur med tilbagestående d-bonde, hvor de strategiske overvejelser om bondens fremtid (Sort vil forsøge et bondefremstød, mens Hvid vil forhindre dette) gav udgangspunkt for en dybdegående forståelse for officerernes optimale placeringer på brættet og deres samspil og koordination samtidigt med at typiske bondefremstød kunne kobles til den strategiske kamp om den tilbagestående bonde. En lærerig aften, hvor vi alle kom lidt klogere hjem.

Mandag d. 15. maj vil bestyrelsen vise jer "back stage" og give jer indblik i bestyrelsens arbejde i løbet af en sæson samt hvordan de online faciliteter, vi ofte besøger (hjemmesiden, holdskaksiden og turneringssiden), er opbygget og anvendes. Herefter er vi forhåbentligt bedre stillet til en god og konstruktiv generalforsamling den efterfølgende mandag.

Skulle du/I sidde med forslag eller ønsker til aktiviteter på kommende klubaftener, hører bestyrelsen altid gerne herom.