Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i klubbens lokaler (Ungdomshuset, Nørregade 60) kl. 18:45 mandag d. 7. august.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forslag til ændringer af klubbens vedtægter:
     
    - Bestyrelsen foreslår en ændring af Vedtægtens §2.  Denne del af teksten: "Klubben er desuden medlem af Dansk Skoleskak" fjernes.
    - Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til Vedtægtens §6: " En ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med lovligt varsel, kan gennemføre en vedtægtsændring ved at 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen."