Klubinformation

Om klubben:

Frem Skakklub er den centrale skakklub i Odense som holder til i Ungdomshuset i Nørregade.

Klublokalerne ligger lige ved siden af Banegården og Fyens Stiftstidende. Den centrale placering bevirker at klubaftner i Frem altid er livlige og underholdende.

Kig forbi Frem Skakklub og se hvordan en klubaften i klubben foreløber. Få eventuelt et spil skak og en snak med en af spillerne, og se om klubben er noget for dig. Klubbens medlemmer rangerer aldersmæssigt fra 6 til 96 år, hvorfor alle skal føle sig velkomne. En relativ ung medlemsskare, som omfatter børn og unge studerende, er med til at skabe en hyggelig stemning om den fælles interesse for det klassiske spil.

Klubaftener omfatter hyppigst skakturneringer, skak for sjov og/eller en hyggelig snak over en kop kaffe. Så har du lyst til at se hvem vi er og hvad vi foretager os, skal du være yderst velkommen forbi til et uforpligtende spil skak og en snak om dine muligheder i klubben.

Hvis du ønsker at være sikker på, at der er en person klar til at modtage dig, er du yderst velkommen til at sende en mail til formand This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Tidspunkt for klubaftener:
 

Mandag kl. 18.30-24.00 (med undtagelse af ferier - se vor aktivitetskalender)


Junior- og voksentræning:
 

Mandag kl. 17.00-18.00 (samme dage som alm. klubaftener - for mere information; se juniorskak)


Adresse:

Ungdomshuset
Nørregade 60 3. sal
5000 Odense C
(efter kl. 21 - brug dørklokken)


Spillelokaler:

Spillelokalet


Medlemskab

Som medlem af Frem Skakklub er du automatisk indmeldt i Dansk Skak Union og Fyns Skak Union, hvilket giver adgang til en række services, herunder ratingtal og –beregning, ligesom du modtager Skakbladet. 
Derudover får du mulighed for at deltage i klubbens arrangementer: Turneringer, holdskak, undervisning, julehygge og meget mere. Endvidere modtager man 3 gange årligt klubbens medlemsblad "Brikken".

For mere information er du velkommen til at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Såfremt du ønsker indmeldelse kan dette ske til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Vedtægter:

Se klubbens vedtægter.


Kontingent pr. halvår:

Medlemskategori Kontigent
Senior 580,-
Pensionister 530,-
Studerende 530,-
Juniorer (til og med 20 år) 430,-
Skoleskakspillere 175,- (pr. sæson)
B-medlemskab 175,- (pr. sæson)

Kontingentet betales efter opkrævning ved en bankoverførsel til klubbens konto 6845 0234627 eller ved MobilePay 930823.

Kontingentet opkræves halvårligt, henholdsvis 1/1 og 1/7 med betalingsfrist en måned senere.

Sæsonopkrævninger udsendes 1/7.

Såfremt et medlem skifter adresse eller kontaktinformationer eller ønsker en ændring af medlemsskabet, bedes disse ændringer meddelt til kassereren.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Udmeldelsen skal være modtaget senest en måned før opkrævningsdatoen, dvs. hhv. 1/12 og 1/6. Denne frist skyldes, at klubbens kvartalsvise afgift til DSU og FSU opgøres ved denne deadline.