Frem Skakklub afholdt skak- og hyggedag for ungdommelige sjæle lørdag d. 24. september i klubbens lokaler. Vi satser på at gentage succesen; forslag og gode idéer til tilsvarende eller andre aktiviteter modtages gerne hos bestyrelsen.

Program  
kl. 13.30: Ankomst
kl. 13.45: Undervisning
kl. 15.45: Alternative skakvarianter 
kl. 16.45: Træning
kl. 18: Aftensmad
kl. 19: Lynturnering
Efterfølgende fri leg