Passer moderne mode med alt den coolness, farverige kreativitet og ikke mindst den storslåede og buldrende marketingmaskine, som har plads i den verden sammen med det ældgamle brætspil skak, som for mange af os er personificeret i den midaldrende, let buttede, gråskæggede, stærkt bebrillede, konstant kaffeinhalerende skakentusiast af en lærer, som stod i spidsen folkeskolens årlige landsturnering for fjerdeklasser? Umiddelbart er svaret på det spørgsmål helt indlysende, da det for de fleste mennesker er helt forskellige associationer, som bliver vakt, når tankerne henledes på henholdsvis mode og skak.

I modesfæren rammes vi hver eneste dag af hundredevis af indtryk på samtlige offline og online kanaler, som vi bevæger os på, som har til formål at sælge os en plads i paradis på jord, hvis vi blot ser ud eller klæder os, som den smukke dame eller herre på billedet eller i reklamevideoen, hvor det skaksfæren er førnævnte lærers brune ærmeløse strik, som tilsyneladende var det eneste stykke han ejede sammen med den blå skjorte indenunder og så selvfølgelig klassens über-nørd, som var førnævnte lærers bedste ven naturligvis, som bar sine brune fløjlsbukser til længe efter stumpegrænsen var nået, som sætter den billedlige scene. Det er ganske simpelt to kontraster, som egentlig synes ganske uforenelige, men måske ikke helt alligevel.

For nyligt udgav bloggen, Modevidenskab, nemlig en særdeles interessant artikel med titlen ’Skakspillere – en ny generation af stjerner’, hvor netop dette kontrastfyldte forhold, som mode og skak tilsyneladende udgør, bliver undersøgt. Til formålet er Modevidenskab lykkedes med at alliere sig med den unge danske europamester i skak, Jesper Søndergaard Thybo, som efter alt at dømme giver et meget velovervejet og grundigt indblik i, hvordan det i virkeligheden er at være skakspiller i dag, og hvordan det forenes med de modemæssige diskurser, som er fremherskende i tiden i forhold til de fordomsbetonede modediskurser, hvoraf blot et par er gennemgået ovenfor. Og i forbindelse med lige præcis dette kommer det sportslige aspekt ifølge europamesteren også ind i billedet, for skak har i den grad udviklet sig siden skoleskakkens storhedstid, og de professionelle spillere er hardcore sportsfolk, som oveni egne ambitioner også har fans og sponsorer, som afkræver dem sejre og tid til kommercielle formål, og disse formål indbefatter blandt andet modeshows og modelkontrakter med store modetøjsmærker.

Jesper Søndergaard Thybo forklarer således at den stereotyp, som er bygget om skak, som værende et spil, som kun kan forenes med og kun holdes i hævd af den arketypiske nørd, som vi kender det enten fra fjerde klasse eller fra de talrige afbildninger, som man gennem tiden er blevet mødt med i Hollywood film og TV-serier af både den ægte og animerede slags, ikke er sand i forhold til det, som både de hjemlige og internationale skakturneringer er i dag. Det er tværtimod topmoderne unge mennesker, som er enormt dedikerede til den strategiske krig, som foregår på brættet, og som samtidig er yderst bevidste om, at de, helt ligesom Ronaldo, Eriksen, Wozniacki, Magnussen og alle de andre sportsstjerner inden for andre sportsgrene ikke kun skal gøre en indsats under selve spillet men inden for hele paletten af fan- og PR-aktiviteter for at skabe sig en plads og et navn i et meget konkurrencepræget sportsligt landskab.

Så er den berømte ’formanden for skakklubben’-karikatur virkelig død og den ægte vare lige pludselig blevet cool og fashion? Det ser sådan ud, og det er interessant på flere niveauer. Både i forhold til det rent modemæssige og hvad der i fremtiden kan komme ud af denne på overfladen udsædvanlige sammensmeltning af skak og mode, som der er sket og er ved at ske, men også i forhold til den nedbrydning af en vedholdende og åbenbart helt forkert fordom, som Modevidenskab faktisk belyser med artiklen. Ting man ikke kender, kender perifært eller som man kun har stiftet kortvarigt bekendtskab med for længe siden er som oftest ikke, som man tror. Det er absolut ikke noget nyt, men det kan overraskende nok igen og igen forbløffe os, og hver gang det går op for os kan det åbne op for nye udviklende ideer og tanker. Dette viste sig også at være sandt i dette tilfælde, hvilket må siges at være positivt i hvilken som helst henseende.

Kæmpe held og lykke til modens og skaksportens forening og udvikling!

Vilhelm Kjarsgaard

Kalender

Sæsonen 22/23