Dagsorden for generalforsamling 16. maj 2022 fra kl. 19.00:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Valg af referent  
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige og være This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i hænde senest 1. maj.
 7. Valg af kasserer (to-årig periode).  
 8. Valg af ét bestyrelsesmedlem (to-årig periode). 
 9. Valg af to suppleanter. 
 10. Valg af revisor. 
 11. Valg af revisorsuppleant.
 12. Årets Fremmer
 13. Eventuelt

Kalender

Sæsonen 23/24