Af Niels Henrik Sørensen


Alfred i forbindelse med sin 90 års reception i klubbens lokaler (2011)

Som det er klubbens medlemmer bekendt, gik Alfred Andersen bort den 31. december 2019. Han blev 98 år gammel. Alfred var æresmedlem i Frem og kom til det sidste til klubbens arrangementer og holdt et imponerende niveau sin høje alder taget i betragtning. Alfred var en rigtig kampspiller, der i en menneskealder underholdt skakspillere med en angrebslyst og udholdenhed, som er de færreste beskåret. Opfindsomme åbninger og solidt, direkte spil, hvor remis kun tages i tilfælde af konge mod konge, har kostet mangen en modstander hovedet efter mødet med Alfred. Lige så stort et menneske Alfred Andersen var uden for brættet, lige så grusom kunne han være ved det.

Alfred blev medlem af Frem den 1. september 1946. Han markerede sig snart som en af klubbens stærkeste spillere, og den nok største bedrift kom i 1953, hvor vi på evighedslisten over fynsmestre finder navnet Alfred Andersen.


Alfred i to af mange dyster mod klubbens unge medlemmer i årenes løb

Ud over at spille, fornægtede lysten til det organisatoriske arbejde sig heller ikke i skaksammenhæng. Fra han kom ind i klubben og næsten 50 år frem, var Alfred i næsten halvdelen af tiden i forskellige perioder klubbens kasserer.

Da FREM kunne fejre 50 års jubilæum i 1987, blev han udnævnt til æresmedlem for sin store indsats.

I kz-lejr og medstifter af SF
Alfred Andersen er på mange måder en ener. Ikke bare i Frem Skakklub, hvor han var en skattet klubkammerat, men hans liv formede sig i det hele taget meget begivenhedsrigt på godt og ondt.

Alfred er en af fire brødre, der fra et omtumlet liv i fattigdom på Vejleegnen alle gik ind i den kommunistiske bevægelse – Alfred dengang som 18-årig. Det var især Den Spanske Borgerkrig, den fattige opvækst og søsteren Fridas forlovede, en velskolet kommunistisk sømand, der skærpede de politiske holdninger og klassebevidsthed.

Tidligt om morgenen den 22. juni 1941 indledte tyske tropper ”Operation Barbarossa” - angrebet på Sovjetunionen. Mens de tyske tropper rullede frem, begyndte også interneringen af de danske kommunister -en opgave, dansk politi udførte efter direkte begæring fra de tyske besættelsesstyrker.

Nazisterne havde bedt om 66 kommunister, men det lykkedes dem at arrestere 339 – heriblandt Alfreds bror Aksel. Senere samme år begyndte Alfred sammen med sin anden bror Svend Aage at trykke og uddele de kommunistiske blade Danske Toner og Folkets Røst. I oktober 1941 blev de to arresteret og sigtet for ”politisk virksomhed”. Svend Aage fik to år, heraf et år i isolation i Nyborg, mens Alfred kunne »nøjes« med fire måneder i isolation.

Da Alfred skulle løslades, blev han i stedet overført til Horserødlejren. Som mange andre kommunister blev Alfred stillet mildere straf i udsigt, hvis de ville underskrive, at de gav afkald på kommunistisk virksomhed i fremtiden. Trods sine kun 21 år afslog han denne ”gestus” af idealistiske årsager, og fordi ”han syntes det var fejt at give op, lige som krigen var begyndt”.

Alfred sad i Horserød indtil 2. oktober 1943, hvor han sammen med 150 kommunister og 450 jøder med færgen blev sendt til kz-lejren Stutthof ved Gdansk i Polen.

De tre brødre sad i kz-lejren i 16 måneder, inden de i januar 1945 blev tvunget ud på den frygtelige ”dødsmarch” mod friheden, i frost og på sneglatte veje. Af 1800 fanger i marchen overlevede kun 346.

Alfred havde svært ved at finde arbejde efter befrielsen og flyttede fra Vejle til Odense i 1946, hvor han ernærede sig som murerarbejdsmand. Efter Ungarn-opstanden i 1956 var han i 1959 med til at stifte Socialistisk Folkeparti. Alfred kørte rundt på knallert og samlede underskrifter og var med i partiets første hovedbestyrelse under en anden fynbo Aksel Larsens ledelse. Alfred Andersen sad i to perioder i Odense Byråd for SF, først 1961-1977 og dernæst 1986-1993. I den mellemliggende periode sad han i Folketinget fra 1977 til 1979.

Undervejs har han også passet tjansen som formand for Landsforeningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen.

En af de helt store fremmere er gået bort – æret være Alfred Andersens minde.

Kilder: fsu-skak.dk, fyens.dk samt udpluk fra bogen ”Udleveret til fjenden”.  

Frem Skakklub vil senere på året arrangere en mindeturnering for Alfred Andersen.

Kalender

Sæsonen 23/24