Frem Skakklub i billeder

Sponsorer

Frem Skakklubs sponsorer
Banner
Banner
Banner

Log på

Login for adgang til partidatabase og klubbladsarkiv.Kontakt webmaster Kristoffer for et login


Generalforsamling 8. maj 2017
Skrevet af Kristoffer Dyrgaard   
Lørdag, 25 Marts 2017 00:00

Mandag d. 8. maj blev der afholdt generalforsamling.

I forbindelse med formandens beretning blev mange fine præstationer og arrangementer i årets løb opsummeret.

Klubbens regnskab og budget for det nuværende år blev godkendt, hvorefter der var enighed om uændret kontigent.

Ny formand blev Aske, mens Peter Fynbo bliver ny kasserer.

Årets Fremmer blev Alexander efter stor sportslig fremgang det sidste år kombineret med stort aktivitetsniveau i klubben.

 

 

Billeder

 


 

Alle medlemmer af Frem Skakklub indbydes hermed til den årlige generalforsamling, hvor vi vil diskutere klubbens økonomi og budget, året der er gået og udsigter for fremtiden samt have valg til bestyrelsen.

Efter to år på posten som formand har André valgt at lade stafetten gå videre, hvorfor klubben skal have ny formand og ny konstellation i bestyrelsen. Alle medlemmer opfordres hermed til at overveje deres mulighed for at hjælpe klubben i tiden, der kommer. Enten i bestyrelsen og/eller ved hjælp til konkrete arrangementer i løbet af sæsonen. I fællesskab er vi med til at tegne den klub, som vi alle er blevet så glade for.

Opdatering 11/4: Bestyrelsen har sonderet mulighederne de senere uger og foreslår Aske Graulund som ny formand og Peter Fynbo som ny kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne Kristoffer Dyrgaard og Niels Henrik Sørensen er ligeledes på valg - begge modtager genvalg.

Du kan se dagsordenen for generalforsamlingen her.