Frem Skakklub i billeder

Sponsorer

Frem Skakklubs sponsorer
Banner
Banner
Banner

Log på

Login for adgang til partidatabase og klubbladsarkiv.Kontakt webmaster Kristoffer for et login


Generalforsamling 2011 - bemærk adressen!
Skrevet af Kristoffer Dyrgaard   
Tirsdag, 12 April 2011 09:32

Generalforsamlingen i Frem Skakklub d. 2 maj 2011 kl. 19.00

 

Generalforsamlingen afholdes ikke i klubbens lokaler, men på

Socialpædagogisk selskab

Kongensgade 66-68, 5000 Odense C

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

 2. Valg af referent

 3. Formandens beretning

 4. Regnskab – Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010

 5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent)

 6. Indkomne forslag – Se Forum på hjemmesiden eller pr mail, modtages senest 14 dage før GF

 7. Valg

 1. Præsentation af valgcyklus

 2. Valg af formand (for 2 år), Yann Le Besq modtager genvalg

 3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år), Jonas Nilsson modtager genvalg

 4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år)

 5. Valg af 2 suppleanter

 6. Valg af 2 revisorer

 7. Valg af 1 revisorsuppleant

 1. Årets Frem’er

 2. Evt.