Bestyrelsen har besluttet sig for at forsøge sig med en generalforsamling mandag d. 25. maj fra kl. 19.00 i klubbens lokaler i Ungdomshuset. Situationen omkring corona/covid-19 er stadig uklar, men vi krydser fingre for at der bliver mulighed for at afvikle generalforsamlingen under hensyn til de på det tidspunkt gældende foranstaltninger og regler.

Dagorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab og budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkommende forslag (indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  7. Valg (af kasserer, et bestyrelsesmedlem og to suppleanter)
  8. Årets Fremmer
  9. Eventuelt