I forlængelse af forslag fra generalforsamlingen i maj måned vil Frem Skakklub i tillæg til mandag aften i en periode have åbent hver søndag kl. 10-14, som ligeledes fremgår af aktivitetskalenderen.

Søndagene vil bl.a. stå på hurtigskakturneringer og træning, fx ved en tema-turnering e.l. 

Du er som medlem også meget velkommen til at præge disse søndage i den retning, som passer dig bedst.

Første søndagsåbent er allerede først kommende søndag (1. september; her vil vi undtagelsesvis benytte 4. sal). Bestyrelsen vil til november evaluere søndagsaktiviteterne, hvorfor du er velkommen til at bringe dit besyv med ved henvendelse til bestyrelsen.