Frem Skakklub byder atter velkommen til Odensemesterskabet i skak i begyndelsen af skolernes efterårsferie (9.-11. oktober).

I år dedikeres turneringen til vort æresmedlem Alfred Andersen, der gik bort nytårsaftensdag. Alfred har været medlem af Frem Skakklub siden efter anden verdenskrig og har altid været en aktiv del af klubben til inspiration for alle andre.

Vi er i arrangørgruppen opmærksomme på covid-situationen og de nationale reguleringer ift. dette. Vi afventer bl.a. information om de nationale retningslinjerne fra 5. oktober. Der vil på spillestedet blive sprittet af/rengjort i løbet af og mellem runderne, ligesom forskellige tiltag/opfordringer på spillestedet vil tage højde for covid-situationen.
Alle tilmeldte vil på mail blive orienteret om tiltag m.m. senest mandag d. 5. oktober.

Turneringsinvitationen kan findes på DSU's turneringsside.

På gensyn i Odense!