Generalforsamlingen afholdes i Ungdomshuset, Nørregade 60, 1. sal, 5000 Odense C.

Bemærk, at generalforsamlingen afholdes i dansesalen på 1. sal grundet terminsprøver på 3. sal.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab – kassereren fremlægger revideret regnskab for 2018
 5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
 6. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før GF
 7. Valg
  1. Valg af formand for 2 år. (Aske Graulund modtager ikke genvalg)
  2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Kristoffer Dyrgaard modtager genvalg. Niels Henrik Sørensen modtager ikke genvalg)
  3. Valg af to suppleanter for 1 år. (Steen Henriksen modtager genvalg)
  4. Valg af én revisor for 2 år. (Per Stentebjerg modtager genvalg)
  5. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
 8. Årets Frem’er
 9. Evt.