Mandag d. 14. december afholdes online; link vil mandag være at finde her på hjemmesiden. Tobias og Kristoffer vil forestå online-juniortræning (fra kl. 17 på Discord: https://discord.gg/C3Eg6JTW ; menuen står bl.a. på kykskak og hjerne-arm), inden vi afholder tre mindre online-turneringer på stribe inspireret af Det Hvide Hus i USA (lidt julehvidt skal det jo have lov at være):

  • kl. 19.00-19.50: https://lichess.org/tournament/vDJ515Qi (kode: FremSkak)
    Crazyhouse - arena-turnering, hvor man - inspireret af babyskak/børneskak - i sin tur kan sætte en brik ind, som man tidligere har slået/taget fra modstanden. Link til regelforklaring. Betænkningstid: 5 minutter plus 2 sekunder pr. træk.
  • kl. 20.00-20.50: https://lichess.org/tournament/dCUuehTZ (kode: FremSkak)
    Trompowsky aka "Trump's House Key"- arena-turnering, hvor alle partier starter med 1. d4, Sf6 2. Lg5. Betænkningstid: 5 minutter plus 2 sekunder pr. træk. Magnus Carlsen og Sergei Karjakin spillede netop Trompowsky i første parti af VM-matchen i november 2016 efter at Donald Trump vandt valget i 2016, se fx https://chessbase.in/news/wcc-2016-game-1/.
  • kl. 21.00-21.30: https://lichess.org/tournament/tjFpmy2s (kode: FremSkak)
    King of the Hill - arena-turnering, hvor man kan vinde sit parti ved at få sin konge ind i centrum (d4, e4, d5 eller e5); trækket skal være lovligt og kongen må derfor ikke stå i skak på feltet. Link til regelforklaring. Betænkningstid: 5 minutter plus 2 sekunder pr. træk.

Nogen vil måske bemærke, at aftenens sidste turnering er kortere end de andre turneringer, hvilket alene skyldes "Stop the count!".
En samlet vinder vil blive forsøgt kåret dagen derpå efter pointoptællinger og genoptællinger i samtlige turneringer. 
Som tidligere online-turneringer kan man deltage i det omfang, som tiden og lysten tillader.

Du kan deltage i aftenens virtuelle samtale fra kl. 19 på meet.google.com/tjd-nbpe-iog.

Andre nyheder

Julecuppen kan af åbenlyse årsager ikke afvikles fysisk i år. Bestyrelsen overvejer derfor muligheder for online-aktivitet mellem jul og nytår.

Den fynske holdturneringen er - med udsigten til en coronafyldt start på 2021 - aflyst. Bestyrelsen er gået i gang med at overveje, hvordan vi kan tilbyde online skakaktiviteter/-turnering med udgangspunkt i holdskak og det sammenhold, som vi har været gode til at mønstre ved netop holdskakken. Bestyrelsen tænker på nuværende tidspunkt, at sådanne online holdskak-partier vil kunne have en betænkningstid, så partiet er færdigt i løbet af en times tid.
Har du idéer hertil og/eller vil du gerne allerede nu melde din interesse for at deltage i online holdskak ud fra ovenstående beskrivelse, er du meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.