Dagorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab og budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkommende forslag
  7. Valg (af kasserer, et bestyrelsesmedlem og to suppleanter)
  8. Årets Fremmer
  9. Eventuelt 

Indkommende forslag sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest d. 1. august.

Kalender

Sommerskak